Kategorije
Cover Letter Motivaciono pismo

Primer motivacionog pisma za Projektnog menadžera

G. Ime Prezime

HR Menadžer u Project Intenrational

Beogradska, 11,

11.000 Beograd

 

01.01.2012.

 

Poštovana G-đo. Prezime,

 

Pišem Vam u vezi oglasa, objavljenog 31.12.2011. na sajtu Poslovi, za poziciju Projekt Menadžera u Vasoj kompaniji.

 

Posedujem višegodišnje iskustvo u projekt manadžmentu, uključujući rad u kompanijama Projekt 1 i Projekt 2, gde sam radio na pozicijama projektni menadžer i administrator projekata vezanih za reformu parvosuđa u Srbiji i sektor građevinarstva u južnoj Srbiji. Kvalifikovan sam za monitoring i evaluaciju projekata, kao i za kompletno njihovo fazno sprovođenje.

 

Kao profesionalac, koji je radio na projektima šireg značenja za našu zemlju, kompletno sam posvećen svakom projektu, jer znam značenje projekta za lokalnu zajednicu. U svakoj od fazi projekata na kojima sam radio vodio sam računa o svim zainteresovanim stranama, kako finansijera, tako i korisnika tog projekta. Jako sam motivisan  i posvećen radnik, jer sam još kao student upoznat sa projekt menadžmentom, sa svim rizicima i predizvicima koje on nosi. Mislim da ću Vašoj kompaniji doneti novu energiju, sveže ideje i različiti način razmišljanja, na obustranu korist. Verujem da zajedno možemo razviti taj potencijal u nešto održivo za naše društvo i generacije koje dolaze.

 

Kog mog trenutnog poslodavca važim za vrednog i kolegijalnog radnika, za šta svedoči preporuka, koju šaljem, zajedno sa mojom Biografijom. Biće mi čast i zadovoljstvo da služim interesima projekta koji izvodite, kao i Vašoj kompaniji na idućim projektima u Srbiji, ali i regionu.

 

 

Lep pozdrav,

 

Ime prezime

Crnogorska, 14,

11.000 Beograd

ime@gmail.com

011-1111-111