Kategorije
Motivaciono pismo

Motivaciono pismo za PR menadžera

Ime I prezime pošiljaoca

Addresa

Telefon, mail

Datum: [DD/MM/GGGG]

 

[Ime poslodavca]

[Adresa poslodavca]

[Mail poslodavca]

 

Predmet:  Prijava za PR menadžera

 

Poštovani,

 

Ovim pismom želim da pokažem svoju motivaciju i da se prijavim za poziciju Menadžera za odnose sa javnošću u (IME kompanije). Vašu kompaniju vidim kao vodeću globalnu kompaniju, pionira u oblasti komunikacija I lidera u štampanim medijima.

 

Nedavno sam diplomirala na Univerzitetu (IME), u oblasti komunikacija, a posedujem I značajno iskustvo u finansijama, administraciji I medijima, te tako donosim energiju I posvećenost ciljevima koji su potrebni da se postigne misija inovativnih kompanija kao što je Vaša.

PR_menadzer

Trenutno radim kao PR menadžer u (IME kompanije). Veoma sam iskusna u gradjenju poslovnih kontakata sa partnerima I sposoban menadžer. Ove snage, u kombinaciji sa raznolikim radnim iskustvom u medijima I žurnalistici smatram da me čine dobrim kandidatom koji može da donese značajne koristi za Vašu firmu.

 

Veoma me raduje to što sam čula za ovu mogućnost da se pridružim Vašem timu, budući da ovu priliku vidim kao veoma značajan korak u mojoj karijeri. U prilogu Vam prosledjujem svoju radnu biografiju, kopije diploma I nekoliko pisma preporuke, kao što ste tražili u oglasu. Slobodno me možete kontatirati telefonom ili preko maila, ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije.

 

Zahvaljujem Vam na odvojenom vremenu za razmatranje moje prijave.

 

 

Srdačno,

 

Ime Prezime

 

POTPIS