Kategorije
Motivaciono pismo

Motivaciono pismo za PR menadžera

Ime I prezime pošiljaoca Addresa Telefon, mail Datum: [DD/MM/GGGG]   [Ime poslodavca] [Adresa poslodavca] [Mail poslodavca]   Predmet:  Prijava za PR menadžera   Poštovani,   Ovim pismom želim da pokažem svoju motivaciju i da se prijavim za poziciju Menadžera za odnose sa javnošću u (IME kompanije). Vašu kompaniju vidim kao vodeću globalnu kompaniju, pionira u […]