Motivaciono pismo za stipendiju

 

 

 

Motivaciono pismo služi da se što bolje predstavimo i ukažemo koliko smo motivisani za odabrani studijski program. U princupu je veoma slobone forme I sadržaja, te tako treba da bude reklama za potencijalnog aplikanta selekcionoj komisiji.

Iako je sama forma veoma slobodna, motivaciono pismo za studije mora da ukaže na sledeće činjenice:

–          Želja za upisom na odredjeni studijski program

–          Vizija u karijeri

–          Sledeći koraci u obrazovanju / karijeri

–          Koliko je stidijski program na koji aplicirate uskladjen sa karijernim ciljevima i vizijom

–          Postojanje jasne motivacije za upisom na dati studijski program – možda i najbitnija stavka

Kako pokazati komisiji da imate motivaciju?

Da biste to uradili pre svega treba pažljivo da se prouči fakultet (univerzitet) na koji  želimo da apliciramo I saznamo što više o programima, kursevima, predavačima, vrednostima  institucije, karijernim mogućnostima. Moramo da I da saznamo šta je komparativna prednost ovog fakulteta u odnosu na druge, tj. proverimo šta je to što ovaj određeni studijski  program ima, a drugi nemaju. Pošto sve prethodno analiziramo u motivacionom pismu treba da iznesemo zapravo zaključak u kome bismo smo precizno rekli  šta nas je navelo da odeberemo baš taj program/fakultet/univerzitet. To može da bude sledeće:

–          Fakultet ima najbolje predavače / stručnjake u oblasti

–          Univerzitet ima izražen internacionalni karakter

–          Opremljenost prostorija za učenje je iznadprosečna, laboratorije raspolažu najsavremenijom opremom

–          Odlične mogućnosti za naučni rad / stručno usavršavanje

–          Veliki Alumnii klub

–          Fakultet ima tri Nobelovca

–          Odlična povezanost fakulteta i poslodavaca

–          Iznadprosečne mogućnosti za zaposlenje u oblasti

–          Mogučnost stipendiranja darovitih studenata

–          Predivan kampus

–          Veliki izbor sekcija / mogućnosti za bavljenje sportom

–          Stručnjak čije lik I delo izuzetno cenim je završio baš ovu školu / fakultet / program

–          Fakultet nudi specifičnu specijalizaciju koju ne nudi ni jedan drugi fakultet

–          U okviru fakulteta postoji  tehnološki park, business park, itd.

 

Forma / struktura pisma za stipendiju

 

Kao što smo rekli na početku, ne postoji propisana forma I struktura pisma, ali ćemo u nastavku navesti jednu soluciju za formu pisma:

Ime kontakt osobe i Adresa Univerziteta

Vaši kontakt podaci

Poštovani ,
Paragraf 1 Kratko predstavljanje aplikanta
Paragraf 2 Veza  izmedju stečenih veština i iskustava sa studijskim programom.
Paragraf 3 Zašto je aplikant bolji od drugih kandidata, koja je Vaša komparativna prednost.
Srdačno, Ime i prezime

 

U okviru prvog paragrafa ukratko napišite ko ste, I navedite ime programa na koji se prijavljujete.

U okviru drugog paragrafa, treba navesti sve vaše kvalifikacije koje su I direktnoj vezi sa samim studijskim programom, odnosno sledeće:

–          Stečena formalna znanja / kroz formalne vidove obrazovanja – univerzitet, škola I sl.

–          Praktična / radna  iskustva, projekti na kojima ste radili, volontiranje I sl,

–          Veštine stečene kroz različite vidove neformalnog obrazovanja – kursevi, obuke, treninzi, I sl.

–          Praktične veštine koje su u direktnoh vezi sa samim programom

U okviru ovog pasususa treba da se napravi veza izmedju svih ovih veština I znanja sa elementima koji su bitni za sam program, odnosno da se napravi takav vid povezivanja koji će pokazati vašu snažnu motivaciju za program. To može na primer da bude:

–          Pošto sam završio BSc studije u ekonomiji, imao praksu u banci želim da se dalje usavršavam u oblasti bankarstva. Pošto je Vaš studijski program MSc in Banking jedan od najboljih u Evropi, želeo bih da ovde nastavim svoje studije. Ili, 

Tokom dvomesečnog volonterskog rada u ustanovi za decu sa posebnim potrebama, dobro sam se upoznala sa teškoćama sa kojima se ta deca suočavaju. Svakodnevno sam se brinula o deci zajedno sa njihovim psihologom, što me je dodatno motivisalo i doprinelo mojoj odluci da upišem upravo ovaj studijski program.

 Letter of motivation for Erasmus scholarship

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *