Kategorije
propratno pismo

Propratno pismo primer – Administrativni asistent

PROPRATNO PISMO

slika asistentkinje

Poštovani,

Ovim pismom želim da izrazim svoju motivaciju i prijavim se za poziciju Administrativnog asistenta u Kompaniji Project Inetnational, povodom konkursa objavljenog na web-site-u www.sljaka.com, 01.01.2012 godine. Zovem se Ime Prezime, diplomirani sam ekonomista Ekonomskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu. Trenutno završavam još jedan master u oblasti Računovodstva i revizije Univerziteta u Beogradu.

Posle uvida u tekst objavljenog oglasa na gorenavedenom website-u, odlučio sam da se prijavim za ovo radno mesto, jer smatram da se uklapam u zahtevima potrebnih za tu poziciju. Takođe smatram da moje dosadašnje obrazovanje i radno iskustvo odgovaraju profilu traženog kandidata.

Trenutno radim kao Računovođa u RUCUNOPOLAGAC, gde obavljam knjigovodstvene zadatke, ali moja uloga uključuje širi spektar aktivnosti kao što su: rad na promocijama i marketingu firme, kancelarijske poslove, organizovanje sastanaka, logistička pomoć pravnoj i tehničkoj službi i slično. Zahvaljujući ovom radnom mesto stekao sam bliži uvid u socio-ekonomskoj situaciji u zamlji, kao i bogato iskustvo u radu u velikom preduzeću, ali i sa državnim institucijama, preko projekta lansiranja novog proizvoda firme.

Radeći za ovu firmu u specifičnom okruženju (Biznis inkubatori finansirani od strane EU i drugih međunarodnih organizacija) stekao sam proširena poznavanja administrativnog poslovanja, od materijalnog knjigovodstva do rada na projektima finansiranih od strane inostranih donatora (IPA projekat EU, USAID) prilikom apliciranja i realizovanja grantova dodeljenih firmi. Takođe imao sam bliži uvid u radu sa osobama različitih veština i kvalifikacija, kako je firma bila proivodno orijentisana. Za rad na ekološkim projektima firme dobio sam zahvalnicu ekološkog društva EKOLOGIJA, a u okviru humanitarnih aktivnosti i povelju počasnog članstva Crvenog Krsta, zbog zalaganja u okviru organizovanih oblika pomoći marginalizovanih i manjinskih grupa u gradu.

Uzimajući predhodno navedeno u obzir, bila bi mi velika čast da svojim dosadašnjim iskustvom i znanjem doprinesem misiji i ciljevima Vaše Organizacije, jer u velikoj meri se slažu sa mojim ličnim vrednostima u pogledu tolerancije i multikulturalnosti na ovim prostorima.  Stoga, predlažem da detaljne informacije o mojim veštinama, iskustvu i obrazovanju pogledate u biografiji i diplomama koje šaljem uz ovu prijavu.

Ukoliko imate dodatna pitanja, slobodno možete da me kontaktirate putem mail-a ili telefonom. Radujem se unapred Vašem pozivu na intervju.

S poštovanjem,

Ime Prezime