Kategorije
Motivaciono pismo

Primer motivacionog pisma – Lekar opšte prakse – Propratno pismo

Ime I prezime posiljaoca

Beogradska 44,

11.000 Beograd

Tel. 063 1111 1111

Mail: Ime@domen.com

 

01.01.2012.

 

Dr. IME PREZIME

Poštovani-a Dr. PREZIME,

Prijava na poziciju Doktora opšte prakse

 

Ovim pismo se želim prijaviti na radon mesto Doktora opšte prakse, kako je oglašeno na sajtu Poslovi. Zajedno sa ovim pismom, šaljem Vam i moju radnu biografiju.

Apsolvent sam medicinskog fakulteta, gde očekujem da diplomiram za dva meseca, a istovremeno obavljam svoj doktorski staž u Opštoj Bolnici u Beogradu. Tokom studiranja, stekao sam praksu u oblasti interne medicine, radom sa pacijentima i na hitnim slučajevima. Adaptiran sam na rad u smenama, držim noćna dežurstva, a asistirao sam i tokom nekoliko operacija. Zahvalan sam Opštoj Bolnici u Beogradu na pruženom iskustvu, koje je obuhvatalo u rad u seoskim odeljenima, gde se radna atmosfera bitno razlikovala nego u samoj bolnici.

Na fakultetu, na sopstvenu inicijativu, radio sam kao volonter na odelenju sudske medicine, gde sam naučio dosta o naučnim principima rada, i imao sam priliku da se upoznam sa savremenim kliničkim ispitivanjima. Radio sam sa spektrom stručnjaka iz raznih specijalističkih polja, gde sam usavršio svoje kolegijalne odnose, rad u timu, kao i prisne odnose sa pacijentima.

 

Rad u Vašoj Bolnici bi me posebno ispunio, pošto se misija i vizija Vaše Bolnice savšeno poklapaju sa mojim ciljevima i načinom na koji gledam na našu profesiju.

 

Posedujem znanje u negovanju pacijenata kao medicinski sestra, stečeno u Srednjoj medicinskoj školi.

 

Ukoliko imate dodatna pitanja, slobodno me možete kontaktirati putem e-mail-a ili telefonom.

 

Srdačan pozdrav,

 

IME PREZIME

POTPIS