Kategorije
Uncategorized

Kako naći posao u 10 koraka?

Bez obzira na to da li tražite svoj prvi posao, promenu sadašnjeg posla, ili se vraćate na tržište rada posle dužeg vremena, nalaženje posla podrazumeva dva glavna zadatka: razumevanje samog sebe i razumevanje tržišta rada. Pod pretpostavkom da ste već odabrali svoje željeno zanimanje i da tražite trenutno posao, evo nekoliko saveta koji Vam mogu pomoći da ga lakše nađete.

 

1. Provera i evaluacija radne biografije

 

Pre nego što krenete u lov na posao, osigurajte da je Vaš CV kompletin i ažuran koliko je god to moguće- Pri tom, imajte u vidu sledeće:

 

–          Budite iskreni, nikada nemojte lagati u CV-u jer će Vam se to kasnije vratit

–          Koristite takozvane „aktivne glagole“ : radio, vodio, motivisao, učestvovao, i sl. Umesto: služio, pratio, i sl.

–          Proverite štamparske greške i pravopis.

–          Uredno formatiranje fajla. Koristite jednostavan klasičan font, crnu boju slova na belom papiru, dovoljno široke margine.

–          Proverite ispravnost svvih kontakt podataka koji se navode u CV-u.

 

2. Umrežavanje, ili žargonski „ traženje veze“:

 

Najbolje kompanije za rad, teže da preko 40% zaposlenih upravo angažuje po preporuci drugog zaposlenog. Stoga sastavite listu svih Vaših prijatelja, rodjaka i poznanika, kontaktirajte svakog od njih i pitajte ih da li znaju da se otvara neka pozicija za koju mogu baš Vas da preporuče.  Ne budite skromni. Kažite im šta tačno tražite, ali budite dovoljno fleksibilni prema njihovim sugestijama. Ovo nije vreme da budete previše izbirljivi u traženju posla, a novi posao baš može biti pravi korak ka željenoj karijeri. Pregovore o plati ostavite za kasnije, kada budete „svoj na svome“. Pored toga ne bi bilo loše kontaktirati osobe za preporuku koje ste naveli u CV-u, i to pre svega kako bi ih obavestili o tome da su na Vašoj listi osoba ua preporuku, ali i kako bi Vam možda dali neki predlog ili informaciju o otvorenoj poziciji.

Imajte u vidu da su lične veze ključne kod nalaženja posla, pošto one šire mrežu kontakata. Vaša sestra će Va, verovatno reći ukoliko postoji otvorena pozicija u njenoj kompaniji, ali šta je sa kompanijom sestrinog druga? Nemojte se plašiti čak i da kontaktirate prijatelje svojih prijetalja ili pak neke poznanike koje niste dugo videli, a sve u cilju kako biste što pre našli posao.

 

3. Volontiranje

 

Ukoliko već niste, počnite da volontirate u organizaciji za koju mislite da se bavi onim što Vas lično zanima. Možese desiti da „zaglavite“ radeći neki dosadan posao u početku, ali u svakom slučaju treba da nastojite da demonstrirate svoju posvećenost, pa će Vam se delegirati i više odgovornosti. Na ovaj način ne samo da ćete pomagati drugima, već ćete sticati i dobre preporuke.  Obavezno navedite ovo iskustvo u biografiji jer kompanije (posebno one jače) cene kandidate koji doprinose zajednici.

4. Priprema i simulacija intervjua za posao.

 

Intervjui za posao su uglavnom struktuirani na sličan način. Često će započeti sledećim pitanjem: „Recite nam nešto osebi“. Imajte u vidu da kada na ovo odgovarate, onaj koji Vas intervjuiše ne želi baš da čuje najsitnije detalje iz Vaše prosšlosti. Na ovo pitanje treba odgovoriti ukratko, jer poslodavac ovim pitanjem želi malo da Vas opusti i stvori adekvatan uvod za nastavak intervjua, u kome će otkriti više detalja o Vašoj poslovnoj prošlosti, iskustvima, postignućima, odnosno konkretnim motivima za zapošljavanje u kompaniji.

 

Poslodavac će Vas takodje pitati da opišete i problematične situacije u kojima ste se našli u prošlosti, ili će Vam pak opisati hipotetičku situaciju, pa Vas upitati kako biste reagovali u njoj. Oni zapravo ovim žele da otkriju kako ćete reagovati u situaciji kada se susretnete sa preprekama, bilo objektivnim ili subjektivnim. Spremite se da odgovorite iskreno na ova pitanja, pružajući detaljne primere iz prošlosti. (Npr. „Često bih direktno kontaktirao kupca, jer po mom iskustvu kupci često cene kada ih pozove prodavac kod koga su kupili proizvod“)

Očekujte i sledeća pitanja:

 

–          Opišite nam kako je bilo raditi sa nekim koga ne volite, ne cenite?

–          Kažite nam kako ste donosili osetljive odluke, znajući da Vas to neće baš učiti popularnim unutar kolektiva?

–          Dajte nam primer neke inovacije koje ste uneli u rad/poslovnu praksu svog preduzeća.

–          Kako se nosite sa radnicima koji konstantno kasne na posao?

5. Saznajte što više o potencijalnom poslodavcu

 

U ovom koraku nemojte samo da se ograničite na internet, ali obavezno zapamtite misiju kompanije. Na primer, ukoliko je u pitanju kompanija koja se bavi prodajom, posetite nekoliko njihovih prodavnica, posmatrajte kupce, možda možete obaviti čak i nekoliko razgovora. Razgovarajte i sa zaposlenima, pitajte ih da li im se svidja posao, pitajte ih nešto o otvorenoj poziciji, kako možete da uvećate sopstvene šanse za zaposlenje u toj kompanije. Budite kreativni, i pobedite ostale kandidate za ovo radno mesto.

 

6. Konsolidujte se

 

Ukoliko ste se često selili, pripremite se da date dobar razlog za to. U suprotnom, morate da dobro obrazložite svoj ostanak na poziciji koju poslodavac nudi, odnosno date dobru argumentaciju za to da nećete napustiti poslodavca. Kompanija neće da angažuje nekoga kome je cilj da se odseli (osim ukoliko to ne zahteva sama pozicija, naravno). Spremite se da kažete poslodavcu svoje planove, odnosno koliko planirate da ostanete na lokaciji gde je posao, i zašto.  Ne bi bilo loše da možda ovde navede i porodične okolnosti, npr. moja žena je iz ovog kraja, ćerka je upisala fakultet ovde, u ovom gradu imam puno prijatelja i sl.

 

7. Napravite listu poslovnih veština koje želite da naučite

 

Poslodavcu će biti drago da čuje da želite da postanete bolji radnik. Stoga, razmislite posebno o onim veštinama koje bi značile za poziciju za koju ste aplicirali. Neke od veština koje uvek koriste su: veština javnog obraćanja, projektni menadžment, liderstvo, kompjuterske veštine, i sl. U ovoj situaciji možete i da se poslužite stručnom literaturom. Ispod je i lista 8 najvažnijih veština za posao, koje poslodavci traže (preuzeto sa  Your-Career-Change.com):

 

–          Mogućnost da pronadjete traženu informaciju;

–          Logičko razmišljanje i operisanje informacijama;

–          Veštine rada na računaru;

–          Poznavanje stranih jezika, posebno engleskog:

–          Efektivno i efikasno komuniciranje;

–          Efikasnosti odlične organizacione sposobnosti;

–          Održavanje kvalitetnih i harmoničnih medjuljudskih odnosa;

–          Želja i potencijal za profesionalnim napredovanjem.

 

8. Poziv kompaniji

 

Identifikujte osobu u kompaniji koja Vam može biti od pomoći  (uglavnom je to neko zaposlen u kadrovskom odeljenju, HR, organizacije/kompanije). Pozovite ovu osobu i pitajte je da li zapošljavaju radnike, a ukoliko je odgovor NE, nemojte se obeshrabriti. Pitajte ih koje kvalifikacije očekuju od zaposlenih i da li imaju programe radne prakse ili pak učestvuju u nekim sličnim programima stažiranja koji su subvencionisani od strane države (poput programa „Prva Šansa“). Pošaljite ovoj osobi svoju biografiju ukoliko se slaže.

 

Ono što je jako dobro je da raditi neku vrstu praćenja ovih poziva kompanijama, da biste identiffikovali i procenili svoj progres. Možda biste mogli da počnete da vodite i neku vstu dnevnika gde biste beležili koje ste kompanije kontaktirali, kako je tekao razgovor, koja su bila pitanja, kako ste odgovorili i sl. Potom ne bi bilo zgoreg da sastavite i unapred „naučite“ svoje izlaganje, gde bise rekli nešto o svojim veštinama, kvalifikacijama, iskustvu, karijernim ciljevima, kako bi se razgovor brže odvijao a Vi ostavili bolji i profesionalniji utisak.

Cao ovaj korak zavisi od Vas samih i Vaše kreativnosti, odnosno uspešnosti komunikacije.

 

9. Promena stava

 

Imajte u vidu da postoji razlika kada kažete na intervjuu „Tražim posao“ i „Ja sam ovde da obavim posao kako treba“. Kada tražite posao vodite računa da dobijanje ponude za posao zavisi od toga šta ćete ponuditi kompaniji, tako da morate da ih impresionirate ostavljajući utisak osobe koja može i želi da uradi posao. Stoga sve što pišete kompaniji u svom motivacionom pismu, mora da sugeriše na sledeće „Ovako mogu da pomogne Vašem biznisu da uspe!“.

 

10. Tražite posao prema veštinama koje posedujete, pre nego da svoje veštine uskladjujete tačno određenom poslu.

Mnogi ljudi koji traže posao, pokušavaju da „prevare“ poslodavce kroz način kako će prezentovati svoje iskustvo i veštine i uskladiti ih na taj način profilu željenog kandidata. Umesto toga, pokušajte nešto drugačije. Napravite listu sopstvenih veština, utvrdite za koje sektore su ove veštine bitne, pa potom potrežite konkretnu kompaniju / poziciju gde će ove veštine biti od velikog značaja.

Bitno je da priroda posla odgovara vašoj ličnosti i zahtevima za platu, jer u suprotnom svaki dan na poslu ćete provesti razmišljajući kako da odete sa njega.