Kategorije
Letter of motivation Motivaciono pismo

MOTIVACIONO PISMO primer – Zaštita životne sredine

 

 

Poštovani,

 

Zovem se Petar Petrović, i apsolvent sam Šumarskog fakulteta iz Beograda na odseku za Šumarstvo, sa dva ispita do kraja studija. Kao neko ko se odlučio za šumarstvo za životni poziv i kao potpuno svestan neophodnosti zaštite i očuvanja životne sredine, uzeo sam aktivno učešće na više medjunarodnih projekata na svom matičnom fakultetu. Obzirom da sam pronašao sebe u oblasti zaštite životne sredine, odlučio sam da Vas kontaktiram i ponudim svoje znanje koje sam stekao kako na fakultetu tako i u saradnji sa stručnjacima iz zemlje i inostranstva.

 

Imam više od dve godine projektnog iskustva na projektima vezanim za šumarstvo a kroz to i zaštitu životne sredine. Kao jedan od značajnijih bih izdvojio projekat finansiran od strane “Norveške šumarske grupe” u Srbiji, koja je finansirala seriju projekata vezanih za unapređenje šumarstva u vidu implementacije novih, savremenih, tehnologija. Nakon 6 meseci predavanja, učenja i upoznavanja sa novim softverima počeo sam da radim na programima firme ESRI i to ArcGIS 9.2 i ArcPAD 7.1! Ovo su programi bez kojih se moderno šumarstvo ali i mnogi drugi poslovi danas ne mogu ni zamisliti. ArcGIS je integrisana grupa GIS softvera koji omogućavaju različite vrste poslova kao što su prostorne analize, obrada podataka i izrada tematskih karata i modela terena. Moj posao je na početku bio georeferenciranje i digitalizacija starih šumarskih karata a kasnije, kako je moje znanje iz ove oblasti raslo, i na izradi 3D modela terena i analiza podataka! Nakon dve godine upornog i predanog rada stekao sam diplomu instruktora iz primene ArcGIS, ArcPAD i GPS u planiranju i gazdovanju šumama. U saradnji sa drugim kolegama sam u 2008. godini organizovao i održao nekoliko treninga iz primene pomenutih programa kako zaposlenima u šumarstvo tako i studentima. Takodje sam radio i na terenu u okviru projektnih zadataka u organizaciji i prikupljanju podataka. Učestvovao sam u nekoliko akcija studenata Šumarskog fakultetu u uredjenju Arboretuma Šumarskog fakulteta i pošumljavanjem golih površina na Goču.

Učestvovao sam i na konferencijama koje se tiču GIS tehnologija u Opatiji 2008. i 2009. godine.

Smatram da, zahvaljujući gore pomenutim sposobnostima, mogu pomoći u različitim poslovima kojima se bavite i doprineti kvalitetu vaših projekata. Nadam se da će te uvideti prednosti koje moje skromno znanje pruža i ukoliko želite možete me kontaktirati putem priložene e-mail adrese.

S poštovanjem,

Petar Petrović

Student Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.