Kategorije
Motivaciono pismo

Kako napisati motivaciono pismo, ako nemate radnog iskustva?

Bez obzira na to da li ste samo završili srednju školu, ili fakultet motivaciono pismo mora da ukaže na vaše veštine i znanja, iako nemate formalnog radnog iskustva. Stoga jedno dobro motivaciono pismo za one koji su na početku karijere mora da sadži sledeće formalne podatke:

 1. Vaše ime i kontakte na desnoj strani pisma u zaglavlju
 2. Ime i adresu poslodavca
 3. Datum pisanja/slanja pisma
 4. Predmet – referencu pozicije za koju šaljete prijavu
 5. Pozdrav poslodavcu (Poštovani/Poštovana)
 6. Uvodnu izjavu, u kojoj treba da se ukratko predstavite
 7. Telo pisma, tj. njegov glavni deo. U okviru ovog paragrafa morate podvući kvalitete i osobine koje su relevantne za poziciju. Treba da naglasite i koja su vam znanja, veštine, volonterska iskustva u uskoj vezi sa oglašenom pozicijom.
 8. Zaključni paragraf, gde treba da ukažete na svoja očekivanja od ove pozicije, i da zamolite za poziv na intervju za posao. Na kraju zaključka zahvalite poslodavcu na izdvojenom vremenu za razmatranje vaše prijave.

bez_Iskustva

Budući da ne posedujete formalno radno iskustvo, razmislite da navedete sledeće stvari u svoje motivaciono pismo, kako biste poboljšali kvalitet svoje aplikacije i uvećali šanse da Vas poslodavac pozove na intervju:

 1. Veštine rada u timu koje ste razvili kroz studentski aktivizam, volontiranje u omladinskim i studentskim organizacijama, kroz učešće u projektima. Pokušajte da prezentirate koja je vaša uloga bila u timu i kako ste doprineli reziltatima: npr. kako ste motivisali grupu, koja su bila vaša zaduženja, kako ste pristupali rešavanju konflikafa, i sve drugo što može biti značajno za oglašenu poziciju.
 2. Navedite da želite da učite i usvajate nova znanja i veštine u okviru profesije. Ovde bi bilo značajno da pružite neke dokaze iz vaših studentskih dana, npr. Kako ste se usavršavali kroz školske projekte, grupne zadatke, na koji način ste bili posvećeni radu, da li ste imali iskustva u istraživanju, koja ste sve znanja usvojili van školskog kurikuluma, kako ste mobilisali resurse itd.
 3. Šta je ono što čini Vas dobrim kandidatom za poziciju? Koji aspekti vaše ličnosti mogu da Vam doprinesu u radu na konkretnom radnom mestu? Zašto da poslodavac izabere baš vas?
 4. Neformalno obrazovanje, učešće u treninzima, kursevima na kojima ste mogli da unapredite znanja i veštine.
 5. Hobiji i interesovanja koji su relevantni za posao, ili pak nekako reflektuju Vašu podobnost za konkretnu poziciju. Npr. Vaš hobi je pisanje bloga, a prijavili ste za posao novinara. Pokušajte da kroz svoj pristup radu, primere koje ste napisali ukažete potencijalnom poslodavcu na svoje veštine i kvalitete.
 6. Koja je vaša veza sa poslodavcem? Npr. Možda ste u toku školovanja radili seminarski rad, ili studiju slučaja o poslodavcu. Ili, možda redovno koristite njihove proizvode, ili usluge? Ili, možda znate puno o kompaniji zato što su lider u grani?
 7. Gde vidite sebe u narednom period i koji su vaši karijerni ciljevi? Kako će Vam rad na oglašenoj poziciji pomoći da postignete te ciljeve?

Dok pišete motivaciono pismo, imajte u vidu da ono mora da demonstrira sve vaše kvalitete i karakteristike koje su značajne za oglašenu poziciju. To što nemate iskustva u formalnom radnom okruženju, ne znači da nemate šta da ponudite poslodavcu. Sve vreme imajte u vidu da pismo mora biti jasno da bi zadržalo pažnju čitaoca, tako da izbegavajte previše dugačke i komplikovane rečenice.

Preuzeto sa: Motivationalletter.com