Kategorije
Saveti

Testiranje za posao u državnoj upravi

Pronašli smo za Vas excel test za rad u državnoj upravi. U nastavku je primer testa koji je pripremila Služba za upravljanje kadrovima

 

1. Otvoriti Excel datoteku, precrtati tablicu i grafikon, kako mislite da je najcelishodnije. Imenovati dokument (ImePrezime.xls). Imenovati Sheet, tako što će u donjem lijevom kutu pisati Zadatak. Dokument treba biti u Times New Roman 10, veličinu.
2. Upisati ukupni broj učenika, te učenica na kraju svakog reda, a postotne iznose na kraju svake kolene ne dirati.
3. Napraviti grafikon kji ce pretstavljati broj učenica odnosno učenika po godinama.
4. Unijeti zaglavlje (Header) Vaše ime i prezime, dok u Footer-u numerirati stranice, tako što će biti Str. 1.
5. Sačuvati dokument (Save) na radnoj površini (Desktop) i štampati (Print) u crno-bijelom formatu.