Kategorije
Makedonski

Primer na motivacisko pismo

Ana Trajanoska Ul. Partiѕanska 45 6.000 Ohrid anatrajanoska@yahoo.com   PRIJAVA Počituvan Gospodine Džaferi,   So ova pismo sakam da ja izrazam mojata namera da se prijavam za pozicijata Referent vo firmata „Tetovski biseri„ B.C. podružnica Bitola, a koja što e objavena na na sajtot www.sljaka.com. Moeto ime e Ana Trajanoska, diplomiran pravnik na Univerzitetot Sv. […]

Kategorije
Makedonski

Motivacisko pismo

Motivaciskoto pismo služi da pokaže deka rabotnikot koj se prijavuva na oglasot e zainteresiran za rabotnoto mesto koe se oglasuva, odnosno deka e navistinski motiviran da raboti za kompanijata na čij oglas se prijavuva. Ulogata na pismoto e da go izdvoi potencijalniot kandidat od ostanatite kandidati, odnosno da ja podobri samata prijava odnosno vpečatokot koj […]