Kategorije
Motivaciono pismo

Motivaciono pismo za trgovca

Iako često mislimo da je profesija trgovca, kada je u pitanju prijavljivanje za posao, često zapostavljena, kadrovske službe širom sveta i te kako posvećuju pažnju ovoj struci. Pa stoga i zahtevaju posebnu pripremu prilikom pisanja motivacionog pisma odnosno Biografije. Motivaciono pismo za trgovca, kao i za svaku drugu profesiju mora sadržati sve ono što pokazuje […]