Kategorije
Motivaciono pismo

Primer motivacionog pisma – Lekar opšte prakse – Propratno pismo

Ime I prezime posiljaoca Beogradska 44, 11.000 Beograd Tel. 063 1111 1111 Mail: Ime@domen.com   01.01.2012.   Dr. IME PREZIME Poštovani-a Dr. PREZIME, Prijava na poziciju Doktora opšte prakse   Ovim pismo se želim prijaviti na radon mesto Doktora opšte prakse, kako je oglašeno na sajtu Poslovi. Zajedno sa ovim pismom, šaljem Vam i moju […]