Motivaciono pismo – operativni menadžer

Marko Martajanović

Jablanska, 43

11.000 Beoograd

Tel. 063-0000000

E-mail: markoM@hfklshgflka.com

Vedran Vedranski

Menadžer kadrovke službe

Operacija Operation, d.o.o.

Trakijanska, 54

11.000 Beograd

 

14.03.2013.

 

Poštovani G-dine Vedranski,

 

Pišem Vam u vezi konkursa objavljenog na sajtu www.sljaka.com, u kome tražite Operativnog Menadžera za Vašu kompaniju.

 

Kao iskusni menadžer operacija, koji poseduje solidne IT veštine, odlične komunikacione i liderske sposobnosti, te apoaobnoat da uspostavi kvalitetan odnos sa klijentima, snažno sam ubeđen da sam idealan kandidat za posao u Vašoj kompaniji. U Attachment-u sam Vam prosledio moj CV, u kome se može videti da sam stučno osbosobljen za uspostavljenje i upravljanje sistemima distribucije, menadžmenta i prodaje, ali i da imam iskustva u upravljanju promenama u preduzeću. Timski sam igrač, ali i lider u timu, što se može videti na nekoliko projekata na kojama sam radio, a posebno bih izdvojio lansiranje nemačkog proivoda „Naziv brenda“ na tržištu bivše Jugoslavije. Sposoban sam da implementiram odluke koje dolaze sa viših hijerarhijskih nivoa, motivišem zaposlene, lojalan sam radnik, posvećen svom poslu, za šta sam spreman da idvojim više vremana na radnom mestu nego što je od mene zahtevano.

 

Sposoban sam istovremeno da radim više poslova, te da koordinišem rad više službi u isto vreme, a sve u svrhu uspeha poslovnog poduhvata, ali i same firme. Vladam engleskim, nemačkim i slovenačkim jezikom, a posedujem i sertifikate iz nekoliko knjigovodtvenih i logističkih programa na računaru. Idvojio bih, i da posedujem smisao za humor, otvoren sam za promene i druželjubiv, što su osobine koje smatram da bi mi jako pomoglo na ovom radnom mestu .

 

Očekujem Vaš poziv na ragovor da detaljnije razmotrimo moju aplikaciju.

 

Unapred zahvalan,

Marko Martajanović

Primer motivacionog pisma za programera

Marijana Markovic

Bostonska 45,

24.000 – Subotica

Tel. 024 – 000 000

Mob. 063 – 0000 000

E-mail: mare@xzz.com

 

ABVGD Net

Ratko Petrović

HR Manager

Bul. Oslobođenja 789

21.000 – Novi Sad

 

10.01.2013.

 

Poštovani G-dine Petroviću,

 

Pišem Vam povodom konkursa objavljenog na sajtu „Šljaka“, 01.02.2013. u kome  je navedeno da tražite mlade i prosperitetne programere, spremne za razvoj ideja, potrebne za dalji progres Vaše kompanije.

 

Diplomirala sam na Fakultetu tehničkih nauka Univerzitetu u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 8,42, stekavši diplomu Diplomiranog inženjera za telekomunikacije – master. Planiram da upišem i doktorske studije na istom odseku ili u inostranstvu, ako se za to pojavi prilika.

 

Već sedam meseci sam na obavljanju stručne prakse u kompaniji Siemens u Nemačkoj, gde radim na nekoliko projekata vezanih za traženje softverskih solucija za velike tečlekomunikacione sisteme. Pre toga, još tokom studija,  radila sam na više honorarnih projekata gde sam stekla bliži uvid i unapredila svoja znanja iz računarskih mreža i modernih komunikacionih tehnologija. Radila sam u razvojnim okruženjima Borland Delphi, Microsoft Visual Studio, a posedujem i odlično poznavanje SQL, HTML, PHP, JavaScript, Smartz, CSS, Windows, Flash MX 2004 i Android aplikacija. Osposobljena sam za rad u timu, druželjubiva sam i fleksibilna.

 

Bila bih Vam veoma zahvalna ako bi ste mi omogućili da kroz jedan razgovor sa Vama lično, detaljno Vam objasnim sve pojedinosti moje dosadašnje karijere i projekte na kojima sam radila. Iskreno se nadam da ću biti primljena u Vaše radno okruženje, kao sastavni deo i neraskidiva karika u procesu rasta i razvoja Vaše kompanije.

 

Lep pozdrav,

 

Marijana Markovic

(POTPIS)

Cover letter for a flight attendant without previous experience

Jan Polack

78, South Street,

Vaughan ON 99Y 3P9

 

January 7th, 2013

 

Ms Petra North

HR Manager

Air Quebec

999, East Street,

Montreal QU D3Q 8U2

 

Dear Ms. North,

 

I am writing to submit my Resume as a job application for the position of Flight Attendant at Air Quebec in Canada, as advertised in the Montreal Time newspaper. After reading carefully the requirements of the posting in great detail, I found myself a suitable match for this job. Skilled with relational, enthusiastic customer service and hospitality qualities, I am certain in my ability to integrate efficiently into your team.

 

I posses a wide range of skills in the hospitality and tourism industry, my interest always moved towards the air transport. To share experiments effectively inside a team, to build up and offer support and services to the clients of different nationalities and cultures motivated me to select an occupation of flight attendant. My mission is to serve the people and to ensure their well being, comfort and safety during their flying experience in and out of the plane. I strongly advocate that my mission will be of perfect addition to your cabin crew members.

 

Like a fresh and passionate candidate, I would welcome the challenge to meet with you to talk about how my education, experience and skills will be beneficial for Air Quebec. I will contact you by mobile phone or skype next week in order to find any possibilities of interview. If you need any additional information in the meantime, I can be reached at (339) 778-7865 or via mail at jan.polack@polack.com.

 

Thank you very much in advanced for your time and consideration.

 

Kind Regards,

 

John Polack (Signature)

Motivaciono vs. propratno pismo – sličnosti i razlike

Iako vrlo često i sami poslodavci ne prave razliku izmedju ova dva termina / dve vrste pisama, razlika postoji kako ona formalna tako i suštinska.

Dok je propratno pismo deo standardne konkursne prijave koje prati Vaš CV, motivaciono pismo ima za cilj da dodatno ubedi poslodavca da baš Vas primi na slobodno radno mesto, tako što ćete koristeći ovaj veoma lični dokument, pokazati svoje ciljeve, stavove, planove, odnosno motivaciju za rad na određenom mestu. U nastavku ćemo prikazati osnovne karakteristike i jednog i drugog.

 

Propratno pismo

 

 

Propratno pismo je deo uobičajne aplikacije u prijavi za posao, koje prati Vaš CV. Kako mu i samo ime kaže u pitanju je prateći dokument, tako da se propratno pismo može slati na primer i uz tendersku dokumentaciju ukoliko je predmet prijave neki poziv za javnu nabavku, ili sl. Pošto je ovaj blog pre svega posvećen dokumentaciji koja se odnosi na zapošljavanje, ovim tipovima propratnih pisama se nećemo baviti u ovom članku.

 

Ovaj tip pisma je veoma formalan, i ima za cilj da pojasni delove Vaše biografije koje su od posebne važnosti za oglašeno radno mesto. Princip je da se propratno pismo samo šalje kada je oglašeno slobodno radno mesto, bilo interno ili javno. U slučaju da konktaktirate kompaniju za koju niste sigurni da ima otvorena radna mesta, poželjno je da koristite motivaciono pismo u konkursnoj prijavi.

 

Što se tiče same forme propratnog pisma, već smo o tome govorili, i to možete videti u ovom članku.

 

Motivaciono pismo

 

 

Za razliku od prorpratnog pisma koje je danas gotovo nezaobilazni deo prijave za posao, motivaciono pismo se češće koristi u prijavama za upis na fakultet, prijavama za seminare, obuke, ali i sve ćešće kod prijava za posao. U pitanju je ličniji format pisma, koji treba da prati sadržaj radne biografije, ali treba da kaže i sve one pojedinosti koje niste mogli da obuhvatite formatom CV-a, a bitne su za radno mesto. U motivacionom pismu je potrebno uskladiti profesionalne ciljeve, mogućnosti, znanja i veštine sa potrebama i planovima poslodavca. Motivaciono pismo dopušta najviše slobode da predstavite sebe onako kako bi potencijalni poslodavac želeo da Vas vidi. Stoga Veoma je bitno da u motivacionom pismu pružite dovoljno detalja I dokaza koji bi Vas učinili boljim od ostalih kandidata.

 

Uporedni prikaz:  Kada koristiti motivaciono, a kada propratno pismo

 

 

 

Propratno pismo

Motivaciono pismo

Slobodno radno mesto je javno oglašeno

X

Slododno radno mesto je oglašeno interno, ili ste za njega saznali preko prijatelja

X

Želite da radite u nekoj kompaniji, a niste sigutni da li postoje otvorene pozicije

X

Prijava za stipendiju

X

X

Prijava za seminar, konferenciju

X

Upis na fakultet/master

X

Prijava za praksu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letter of interest – Junior Legal Expert – Sample

Taking into consideration your advertisement announced on the web site JobsEurope.net I would like to apply for the position of Legal expert.

 

I have been upgrading my primary working experience as an independent lawyer on my current position as a legal expert on the IBRD Legal and Judicial Implementation and Institutional Support Project implemented within the MoJ and is in final phase of piloting.

 

This engagement provided me contacts and business cooperation on international level with people from different social structures, intellectual profile and age, furthermore providing me great interpersonal, communicational and organizational skills, performance flexibility and capacity for permanent personal development.

 

In addition, in cooperation with the IBRD I am preparing Draft Projects, Project Assignments, propose project solutions and prepare ToRs based on which I conduct recruitment and selection of local and international experts who, in cooperation with the Training Academy of Judge, continuously conduct trainings and workshops for implementation of the Judicial Reforms.

 

Besides the experience in the overall legal regulation in all areas and degrees, the Human Resources additionally challenge me as an area and sublimation of the law, economy and management, which will make my individual performance complete.

 

I hope that pursuant my qualifications, intellectual performances and work experience I will be capable to respond to the required responsibilities and tasks covered by the work position you announced as open.

 

Thank you in advance for the possibility to be personally invited on an interview in order to present my knowledge, skills, capabilities and personal characteristics.

 

Sincerely,

Name Surname

 

Please find attached my Resume.

Propratno pismo – Komercijalista

Poštovani,

Preko sajta Šljaka saznao sam da imate otvoren konkurs za radno mesto u Vašoj kompaniji. Svoj CV Vam šaljem u prilogu.

Završio sam srednju mašinsku školu, a potom Višu Tehničku Školu u Beogradu, na smeru Mehanizacija.

Posedujem višegodišnje radno iskustvo u prodaji i analizi tržišta, u radu pri različitim kompanijama. Tokom višegodišnjeg rada na ovim radnim mestima stekao sam širok krug poslovnih kontakata korisnih za moj dalji rad i napredovanje. Na ovim radnim mestima sam takođe imao puno administrativnog rada, uvida u stanje materijala, zaliha gotove robe, itd. U tom radu ostvarivao kontakte sa klijentima, menadžmentom i radnicima.

Govorim engleski jezik  i odlično se služim računarom. Posedujem vozačku dozvolu B kategorije i dugogodišnji sam vozač bez bilo kakvih saobraćajnih prekršaja.

Verujem da bi rad u Vašoj kompaniji predstavljao idealnu priliku za profesionalno usavršavanje i ispunjenje mojih dugoročnih ciljeva u karijeri i stoga se nadam da ćete mi pružiti priliku da Vam se i lično predstavim.

 

Srdačno,

Ime Prezime

Subotica,

10.09.2012

Cover letter sample – Nurse

September 12, 2013

Name Surname

HR Manager

International Hospital

1000 Main Boulevard

Belgium

 

Dear Mr Surname,

 

I was very pleased to see that your hospital seeks ICU Staff Nurse, as my career goals and expertise are directly in line with this opportunity. My expertise and education have provided me with excellent knowledge of ICU practices, acute patient care, family relations, staff development and other relevant skills required of an effective team member.

The following focal points highlight my qualifications and experience:

–          Extensive care experience in ICU, CCU, Emergency and Medical Surgical environments

–          In-depth knowledge in administration that includes admissions, assessment, treatment, referral and education for a wide range of patients

–          Regular commendations by patients and families for providing exceptional care

–          Employee awards for dedication, excellent performance, leadership and patient advocacy.

My strong initiative and exceptional organizational skills, combined with my ability to work well under pressure, will enable me to make substantial contribution to your Hospital.  I believe that a challenfing environment such as yours will provide an excellent opportunity for me to best utilize my skills while contributing to the healthcare community, patients and their families.

Enclosed is my CV for your review. I would welcome an opportunity to discuss with you personally how my skills and qualifications can best serve your healthcare institutions.

 

Sincerely,

 

Name Surname.

 

Primer motivacionog pisma za Projektnog menadžera

G. Ime Prezime

HR Menadžer u Project Intenrational

Beogradska, 11,

11.000 Beograd

 

01.01.2012.

 

Poštovana G-đo. Prezime,

 

Pišem Vam u vezi oglasa, objavljenog 31.12.2011. na sajtu Poslovi, za poziciju Projekt Menadžera u Vasoj kompaniji.

 

Posedujem višegodišnje iskustvo u projekt manadžmentu, uključujući rad u kompanijama Projekt 1 i Projekt 2, gde sam radio na pozicijama projektni menadžer i administrator projekata vezanih za reformu parvosuđa u Srbiji i sektor građevinarstva u južnoj Srbiji. Kvalifikovan sam za monitoring i evaluaciju projekata, kao i za kompletno njihovo fazno sprovođenje.

 

Kao profesionalac, koji je radio na projektima šireg značenja za našu zemlju, kompletno sam posvećen svakom projektu, jer znam značenje projekta za lokalnu zajednicu. U svakoj od fazi projekata na kojima sam radio vodio sam računa o svim zainteresovanim stranama, kako finansijera, tako i korisnika tog projekta. Jako sam motivisan  i posvećen radnik, jer sam još kao student upoznat sa projekt menadžmentom, sa svim rizicima i predizvicima koje on nosi. Mislim da ću Vašoj kompaniji doneti novu energiju, sveže ideje i različiti način razmišljanja, na obustranu korist. Verujem da zajedno možemo razviti taj potencijal u nešto održivo za naše društvo i generacije koje dolaze.

 

Kog mog trenutnog poslodavca važim za vrednog i kolegijalnog radnika, za šta svedoči preporuka, koju šaljem, zajedno sa mojom Biografijom. Biće mi čast i zadovoljstvo da služim interesima projekta koji izvodite, kao i Vašoj kompaniji na idućim projektima u Srbiji, ali i regionu.

 

 

Lep pozdrav,

 

Ime prezime

Crnogorska, 14,

11.000 Beograd

ime@gmail.com

011-1111-111

 

Letter of motivation for scholarship – Sample

Dear Madam/Sir,

 

With this letter, I would like to express my interest in studying at the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden as an Erasmus student.

 

I am currently a student pursuing a Bachelor of Science degree in Computer Science at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, member of the University of Zagreb. Having seen the opportunity to spend the first semester of my masters degree at the KTH, I immediately decided to partake in this interesting challenge. The main reason behind this decision is that I would like to broaden my experience and gain new skills which would strongly enrich my future studies and help me in my prospective scientific career. Moreover, I consider this program as an extraordinary occasion to improve my English, while in the same time uncovering a whole new and interesting culture.

During my prior studies I have discovered my affinity to evolutionary algorithms and machine learning, especially in application to timetable scheduling problems. Having gained insight into the Machine Learning masters program at the KTH, I have realized that it complements my interests to the utmost extent. Since the possibilities given at the KTH further expand those at my home university, it would provide me with adequate expertise to continue my education and eventually become an accomplished scientist in the field.

 

Furthermore, I would be able to learn a new language and meet new colleagues in the inspiring, creative, and cosmopolite environment of one of the largest Swedish universities. Apart from academic benefits, I strongly feel that studying at a foreign university would help me to develop as a more complete person and undertake life and work situations from a different perspective.

 

Thank You for considering my request and I look forward to your positive response.

 

Yours faithfully,

Name and Surname

Letter of motivation sample – Junior Project Officer

 

 

Dear Sir/Madam,

I would like to apply for the position of Part Junior Project officer that you have recently advertised at Poslovi. I have read the offer thoroughly and I feel I am more than suitable for this position, since I am academically and personally qualified to contribute to your needs.

The project mentioned in the offer is something I am already familiar and have experience with: as you can see from my CV, I have graduated from the Faculty of Philosophy in Novi Sad and have been tutoring persons of various ages– which means a strong academic and empirical background in pedagogy and highly developed social skills. Most of that work was done with adults, but I have also taught children, where in particular I would like to emphasize that I have worked for two years in a kindergarten which is specialized for children with disabilities.

My other qualifications include various jobs where I have gained first-hand experience in project and event organization and management (cultural events and show-business), so I am familiar with all aspects of similar engagements, especially the financial and administrative responsibilities. I find it very interesting and agreeable, since I am said to be very sociable and communicative, as well as highly empathetic and flexible.

What you will probably find most interesting is that three years ago I was actually engaged in a similar project – that is, my title was the same as the title of the position you are offering. It was during a seminar held at most Serbian schools, aimed at young people at a very important stage of their lives (choosing careers and further education), meant to implement open-mindedness, cultural tolerance, team work and cooperation, as well as self-awareness and intellectual independence. The seminar lasted for one month (with an additional month of pre-preparation and training) and it involved workshops, discussions and various beneficial activities – all done within a team of people of different ages and backgrounds. The experience was very time and energy-consuming, but I found it extremely rewarding since I was able to use my previous experiences and personal skills to the maximum. Both the organization team and the students involved were more than satisfied with our achievements.

The position you are advertising seems like a similar opportunity, only on a much more professional level and with high responsibilities, which I can assure you I am more than ready to take on. I have most of my professional time been self-employed and independent, so I am very well organized and quick-witted, and I am sure you will find my qualities and experience useful. Also, since the position involves a lot of travelling, you will be happy to learn that I am an active driver with a clean record and my own vehicle.

I am looking forward to your reply and, hopefully, an interview. You will find my CV attached.

Kind regards

Name