Kategorije
Motivaciono pismo

Kako napisati motivaciono pismo za doktorske studije?

Pisati motivaciono pismo za doktorske studije deluje kao težak i posve dosadan posao. Iako je ovo mukotrpan posao, uz pomoć nekoliko saveta i trikova možete lako napisati svoje pismo za doktorat i tako uvećati svoje šanse da dobijete mesto na fakultetu.

Pre nego što počnete sa pisanjem motivacionog pisma za doktorat, pokušajte da pronadjete odgovore na sledeća pitanja:

motivaciono_pismo_doktorat

  1. Zašto ste izabrali baš taj doktorat?
  2. Šta planirate da radite posle završenih doktorskih studija, tj. zašto želite da studirate I usavršavate se na doktoratu?
  3. Koliko je Vaš profesionalni profil u skladu sa uslovima upisa na doktorat?
  4. Koje su Vaše jake strane I veštine, a šta bise mogli da unapredite tako što ćete se obrazovati I usavršavati na doktorskim studijama?

Kada pronadjete odgovore na ova četiri pitanja, možete smatrati da je pola posla zavšeno kada je u pitanju pisanje motivacionog pisma za doktorat. Sada treba da se fokusirate kako da formalizujete ove odgovore, tako što ćete ih uklopiti u formu koja je predviđena za motivaciono pismo, I tako učiniti prijemčivijim za komisiju koja će razmatrati vašu prijavu.

Počnite sa relevantnim informacijama iz svoje biografije

Uvodni deo motivacionog pisma za doktorat treba da pružu osnovne informacije o Vašem iskustvu kada su u pitanju studije koje ste završili odnosno poslovi koje ste radili. Ovde treba da prezentujete I istaknete smao ona iskustva koja su veoma relevantna za doktorat za koji jse prijavljujete. Tako npr. ako se prijavljujete za doktorat u oblasti fizike, verovatno neće biti posebno značajno to što ste zavšili kurs grnčarstva, ali će biti značajno vaše iskustvo koje ste stekli na istraživačkim ili pak projektima koje ste realizovali na fakultetu u onlasti eksperimentalne fizike.

Šta Vas motiviše da se prijavite na doktorske studije?

U skladu sa Vašim iskustvom koje ste istakli u uvodu motivacionog pisma za doktorat, glavni deo motivacionog pisma treba da objasni I pokaže Vašu motivaciju da postanete student doktorskih studija. Veoma je poželjno da navedete barem nekoliko motiva, a ne samo da se zadržite na jednom. Motivi mogu biti vezani za Vaše karijerne ciljeve, posebno zanimanje za oblasu koju studirate, prethodno iskustvo, ili pak želja da doprinesete naučnoj zajednici svojim zalaganjem, I sl. Vaše pismo mora da demonstrira Vašu jaku posvećenost kako nameravate da postignete svoje ciljeve kroz doktorske studije na koje se prijavljujete.

Kako ćete doprineti naučnoj zajednici?

Sledeći deo pisma treba da pokaže kako će Vaš rad I usavšavanje doprineti nauci, odnosno Univerzitetu na koji želite da se upišete. Najbolji ishod bi bio da postizanjem svojih ciljeva istovremeno doprinosite I nauci, ali to nije uvek tako lako.  Imajte u vidu da morate ovim delom pisma pokazati da ste visoko motivisani, I posvećeni istraživanju, kao I da ste istrajni u tome da postignete svoje ciljeve. Da podržite ovu tezu bilo bi dobro da koristite I neke primere iz svog iskustva, ili pak navedete nagrade koje ste dobili za svoj rad I zalaganje. Ideja ovog dela pisma je da ubedite Komisiju, da će fakultet imati velike koristi od toga što ćete biti njihov student, kao I da je investicija u Vaše studiranje isplativa.

Zaključak

Motivaciono pismo za doktorat treba da završite tako što ćete zahvaliti čitaocu / čitaocima na vremenu utrošenom na razmatranju Vaše prijave. Na kraju treba da pokažete svoju spremnost za dostavljanje dodatne dokumentacije, dolazak na intervju I učešće u daljim fazama selekcije kandidata.

 

Puno sreće sa prijavom!