Kategorije
Cover Letter Letter of motivation Motivaciono pismo propratno pismo

Motivaciono vs. propratno pismo – sličnosti i razlike

Iako vrlo često i sami poslodavci ne prave razliku izmedju ova dva termina / dve vrste pisama, razlika postoji kako ona formalna tako i suštinska.

Dok je propratno pismo deo standardne konkursne prijave koje prati Vaš CV, motivaciono pismo ima za cilj da dodatno ubedi poslodavca da baš Vas primi na slobodno radno mesto, tako što ćete koristeći ovaj veoma lični dokument, pokazati svoje ciljeve, stavove, planove, odnosno motivaciju za rad na određenom mestu. U nastavku ćemo prikazati osnovne karakteristike i jednog i drugog.

 

Propratno pismo

 

 

Propratno pismo je deo uobičajne aplikacije u prijavi za posao, koje prati Vaš CV. Kako mu i samo ime kaže u pitanju je prateći dokument, tako da se propratno pismo može slati na primer i uz tendersku dokumentaciju ukoliko je predmet prijave neki poziv za javnu nabavku, ili sl. Pošto je ovaj blog pre svega posvećen dokumentaciji koja se odnosi na zapošljavanje, ovim tipovima propratnih pisama se nećemo baviti u ovom članku.

 

Ovaj tip pisma je veoma formalan, i ima za cilj da pojasni delove Vaše biografije koje su od posebne važnosti za oglašeno radno mesto. Princip je da se propratno pismo samo šalje kada je oglašeno slobodno radno mesto, bilo interno ili javno. U slučaju da konktaktirate kompaniju za koju niste sigurni da ima otvorena radna mesta, poželjno je da koristite motivaciono pismo u konkursnoj prijavi.

 

Što se tiče same forme propratnog pisma, već smo o tome govorili, i to možete videti u ovom članku.

 

Motivaciono pismo

 

 

Za razliku od prorpratnog pisma koje je danas gotovo nezaobilazni deo prijave za posao, motivaciono pismo se češće koristi u prijavama za upis na fakultet, prijavama za seminare, obuke, ali i sve ćešće kod prijava za posao. U pitanju je ličniji format pisma, koji treba da prati sadržaj radne biografije, ali treba da kaže i sve one pojedinosti koje niste mogli da obuhvatite formatom CV-a, a bitne su za radno mesto. U motivacionom pismu je potrebno uskladiti profesionalne ciljeve, mogućnosti, znanja i veštine sa potrebama i planovima poslodavca. Motivaciono pismo dopušta najviše slobode da predstavite sebe onako kako bi potencijalni poslodavac želeo da Vas vidi. Stoga Veoma je bitno da u motivacionom pismu pružite dovoljno detalja I dokaza koji bi Vas učinili boljim od ostalih kandidata.

 

Uporedni prikaz:  Kada koristiti motivaciono, a kada propratno pismo

 

 

 

Propratno pismo

Motivaciono pismo

Slobodno radno mesto je javno oglašeno

X

Slododno radno mesto je oglašeno interno, ili ste za njega saznali preko prijatelja

X

Želite da radite u nekoj kompaniji, a niste sigutni da li postoje otvorene pozicije

X

Prijava za stipendiju

X

X

Prijava za seminar, konferenciju

X

Upis na fakultet/master

X

Prijava za praksu

X