Motivaciono pismo za trgovca

Iako često mislimo da je profesija trgovca, kada je u pitanju prijavljivanje za posao, često zapostavljena, kadrovske službe širom sveta i te kako posvećuju pažnju ovoj struci. Pa stoga i zahtevaju posebnu pripremu prilikom pisanja motivacionog pisma odnosno Biografije.

Motivaciono pismo za trgovca, kao i za svaku drugu profesiju mora sadržati sve ono što pokazuje čitaocu Vašu motivaciju za prijavu na konkretan oglas za posao. U najkraćim crtama treba opisati zašto baš u toj konkretnoj organizaciji/firmi/lokalu, odnosno koje sve koristi organizacija može imati od Vas, odnosno kako ćete unaprediti proces prodaje i odnose sa kupcima i dobavljačima, ali i pospešiti prodaju.

Od posebne važnosti je prilagoditi motivaciono pismo svakoj prijavi, odnosno sigurno morate prilagoditi reči ukoliko konkurišete u pekari ili prodavnici široke potrošnje. Bilo šta i da pišete, fokusirajte se na osobine koje Vas izdvajaju od ostalih kandidata i pišite o Vašim interpersonalnim karakteristikama, ali nemojte prekoračiti izvesna pravila, odnosno prilagodite jezik pisanja, jer pismo mora sadržati svoj formalan karakter.

Izuzetno je važno koristiti jake glagole – pr. imao sam nadprosečne rezultate u prodaji, ili od kada sam se zaposlio u prethodnoj firmi prodaja je skočila za 20% i sl.

Trudite se da budete zanimljivi, prijatni i preduzimljivi, jer će se te osobine ceniti i tokom procesa selekcije, a i nakon toga, kada počnete da radite u organizaciji.

U prilogu je pretstavljeno motivaciono pismo za trgovca u opštoj formi i potrebno je prilagođavanje za specifičnu poziciju trgovca za koji se prijavljujete.

 

Motivaciono pismo – Trgovac – primer

 

Dragica Dragičić

Dragačevačka, 3555,

18.000 SRBIJA

tel. 063/111111111

e-mail: 1111111@yahoo.com

 

Poštovana/i,

 

Moje ime je Dragica Dragičić i žeilim da se prijavim za poziciju trgovca u Vašoj kompaniji, kako je oglašeno na sajtu www.sljaka.com.

 

Verujem da me moje radno iskustvo preporučuje za ovu radnu poziciju, jer sam radila na širokom opsegu radnih aktivnosti kao trgovac. Naime, tokom svog dosadašnjeg radnog iskustva, radila sam kao trgovac u raznim delatnostima, od ugostiteljstva do butika za žene, a radila sam širi spektar aktivnosti koje obuhvataju: logistiku, organizaciju poslovanja, nabavku i prijem robe, razvozanje robe i katering hrane. Takođe obavljaja sam razgovore sa klijentima, reklamirajući proizvode, putem telefona, mail-a, društvenih mreža i dr.

 

Smatram da moje dosadašnje radno iskustvo me osposobljava da brzo savladavam nove veštine, razvijem dobre odnose sa klijentima i poslodavcima. Jako sam komunikativna, a posedujem i znanje engleskog i slovenačkog jezika. Moje poznavanje procesa prodaje me je naučilo da se informišem o proizvodima koje prodajem na najbolji mogući način, odnosno da budem pripremljena na najbolji mogući način na sva pitanja kupaca.

 

Jako mi se dopada Vaša organizacija, naročito prodajni objekti. Mislim da je atmosfera jako prijatna, i da zaposleni daju svoj maksimum na radnom mesto. Stoga, učiniću sve da se bolje prilagodim prodajnom timu, odnosno organizacionoj kulturi Vaše kompanije.

 

U prilogu Vam dostavljam svoju prijavu i Biografiju, ukoliko imate dodatna pitanja slobodno me kontaktirajte putem mail-a ili telefonom.

 

Hvala puno unapred na razmatranju moje prijave.

 

Srdačan pozdrav,

Dragica Dragičić

 

Kako napisati motivaciono pismo za doktorske studije?

Pisati motivaciono pismo za doktorske studije deluje kao težak i posve dosadan posao. Iako je ovo mukotrpan posao, uz pomoć nekoliko saveta i trikova možete lako napisati svoje pismo za doktorat i tako uvećati svoje šanse da dobijete mesto na fakultetu.

Pre nego što počnete sa pisanjem motivacionog pisma za doktorat, pokušajte da pronadjete odgovore na sledeća pitanja:

motivaciono_pismo_doktorat

 1. Zašto ste izabrali baš taj doktorat?
 2. Šta planirate da radite posle završenih doktorskih studija, tj. zašto želite da studirate I usavršavate se na doktoratu?
 3. Koliko je Vaš profesionalni profil u skladu sa uslovima upisa na doktorat?
 4. Koje su Vaše jake strane I veštine, a šta bise mogli da unapredite tako što ćete se obrazovati I usavršavati na doktorskim studijama?

Kada pronadjete odgovore na ova četiri pitanja, možete smatrati da je pola posla zavšeno kada je u pitanju pisanje motivacionog pisma za doktorat. Sada treba da se fokusirate kako da formalizujete ove odgovore, tako što ćete ih uklopiti u formu koja je predviđena za motivaciono pismo, I tako učiniti prijemčivijim za komisiju koja će razmatrati vašu prijavu.

Počnite sa relevantnim informacijama iz svoje biografije

Uvodni deo motivacionog pisma za doktorat treba da pružu osnovne informacije o Vašem iskustvu kada su u pitanju studije koje ste završili odnosno poslovi koje ste radili. Ovde treba da prezentujete I istaknete smao ona iskustva koja su veoma relevantna za doktorat za koji jse prijavljujete. Tako npr. ako se prijavljujete za doktorat u oblasti fizike, verovatno neće biti posebno značajno to što ste zavšili kurs grnčarstva, ali će biti značajno vaše iskustvo koje ste stekli na istraživačkim ili pak projektima koje ste realizovali na fakultetu u onlasti eksperimentalne fizike.

Šta Vas motiviše da se prijavite na doktorske studije?

U skladu sa Vašim iskustvom koje ste istakli u uvodu motivacionog pisma za doktorat, glavni deo motivacionog pisma treba da objasni I pokaže Vašu motivaciju da postanete student doktorskih studija. Veoma je poželjno da navedete barem nekoliko motiva, a ne samo da se zadržite na jednom. Motivi mogu biti vezani za Vaše karijerne ciljeve, posebno zanimanje za oblasu koju studirate, prethodno iskustvo, ili pak želja da doprinesete naučnoj zajednici svojim zalaganjem, I sl. Vaše pismo mora da demonstrira Vašu jaku posvećenost kako nameravate da postignete svoje ciljeve kroz doktorske studije na koje se prijavljujete.

Kako ćete doprineti naučnoj zajednici?

Sledeći deo pisma treba da pokaže kako će Vaš rad I usavšavanje doprineti nauci, odnosno Univerzitetu na koji želite da se upišete. Najbolji ishod bi bio da postizanjem svojih ciljeva istovremeno doprinosite I nauci, ali to nije uvek tako lako.  Imajte u vidu da morate ovim delom pisma pokazati da ste visoko motivisani, I posvećeni istraživanju, kao I da ste istrajni u tome da postignete svoje ciljeve. Da podržite ovu tezu bilo bi dobro da koristite I neke primere iz svog iskustva, ili pak navedete nagrade koje ste dobili za svoj rad I zalaganje. Ideja ovog dela pisma je da ubedite Komisiju, da će fakultet imati velike koristi od toga što ćete biti njihov student, kao I da je investicija u Vaše studiranje isplativa.

Zaključak

Motivaciono pismo za doktorat treba da završite tako što ćete zahvaliti čitaocu / čitaocima na vremenu utrošenom na razmatranju Vaše prijave. Na kraju treba da pokažete svoju spremnost za dostavljanje dodatne dokumentacije, dolazak na intervju I učešće u daljim fazama selekcije kandidata.

 

Puno sreće sa prijavom!

Пример на мотивациско писмо

Ана Трајаноска

Ул. Партиѕанска 45

6.000 Охрид

anatrajanoska@yahoo.com

 

ПРИЈАВА

Почитуван Господине Џафери,

 

Со ова писмо сакам да ја изразам мојата намера да се пријавам за позицијата Референт во фирмата „Тетовски бисери„ Б.Ц. подружница Битола, а која што е објавена на на сајтот www.sljaka.com.

Моето име е Ана Трајаноска, дипломиран правник на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Правен факултет во Скопје, како и адвокат со положен правосуден стручен испит организиран од Министерството за правда на Република Македонија.

После увидот во Вашиот оглас, убедена сум дека моето работно искуство и квалификации совршено одговараат на позицијата која ја барате. Во текот на мојата професионална кариера работев во фирмата Струмичка чаршија, во која што бев задолжена за сите правно-финансиски аспекти. Сите пријавувања/одјавувања на работници, застапувања пред судовите во Струмица и Ѓевѓелија, како и аспектите од материјано книговодство беа моја одговорност. А како фирмата фунционираше како социјално претпријатие, јас бев задолжена за координација и организација на производството, креирање на распоред на вршење на должностите на сите од 6 работници кои што беа запослени, како и за комуникација со сите странски, вклучувајки ги и кредиторите, добавувачите и невладиниот сектор со кои што остварив плодна соработка и креирав голема формална и неформална мрежа на контакти. Верувам дека стекнатите знаења, квалификации и вештини ќе имам прилика да ги употребам на позицијата Референт во Вашата фирма.

Поседувам вештини како на пример: сервилност, способност да останувам прекувремени сати и комплетно да се посветам на поставените приоритети за функционирање на фирмата. Се надевам дека ке сум совршено ќе се вклопам во Вашиот тим.

Доколку имате додатни прашања поврзани со мојата пријава, слободно можете да ме контактирате по пат на маил или преку телефон. Од напред се радувам на Вашиот повик за понатамошниот тек на селекција.

 

 

Срдечен поздрав,                                                                                               Битола, 18.02.2016

Ана Трајаноска

Мотивациско писмо

Мотивациското писмо служи да покаже дека работникот кој се пријавува на огласот е заинтересиран за работното место кое се огласува, односно дека е навистински мотивиран да работи за компанијата на чиј оглас се пријавува. Улогата на писмото е да го издвои потенцијалниот кандидат од останатите кандидати, односно да ја подобри самата пријава односно впечатокот кој ќе го остави кај работодавателот. Исто така, со добро напишано мотивациско писмо, кандидатот ќе ги зголеми своите шанси за покана на интервју, истовремено докажувајќи дека ги прати трендовите за пријавување на работа во Европа, а со тоа докажува дека и на работното место ќе се однесува одговорно и поинаку од вообичаените стандарди во Македонија.

Оснона цел на писмото е да послужи како вовед во пријавата за работното место, односно во самата пријава и биографија, кои треба да бидат составен дел на маилот кој се праќа на работодавачот. Краток преглед на писмото (мора да ги содржи овие елементи):

– Во првиот параграф обавезно е претставување на кандидатот, односно како дознал ѕа огласот, преку кој медиум (пожелно преку сајтот на компанијата за чие работно место се пријавува) чул за отвореното работно место. Мора исто така да се наведе позицијата за која се пријавува, со оглед на тоа дека обично компаниите распишуваат огласи за повеќе работни места истовремено.

– Во вториот пасус, вообичаено е кандидатот да се претстави, односно да наведе каде работи, кои се неговите задолженија и како гледа на својата кариера. Може да се наведе и нешто за компанијата за која се пријавува, што го заинтересирало да се пријави.

– Во третиот параграф треба да се наведе целокупното работно искуство кое не е наведено во биографијата, а е потребно да се нагласи за работното место во огласот. Сите знаења и вештини што ги поседува кандидатот мораат да бидат посочени во овој дел од писмото. Квалификациите кои ги поседува кандидатот овде можат да бидат малку пошироко објаснети, а не само да се просто наброени како во биографијата.

– Во последниот параграф мора да се остават контакт податоци и пренесат срдечни поздрави и очекување за поскоро видување, односно за закажување на интервју.

Motivaciono pismo za PR menadžera

Ime I prezime pošiljaoca

Addresa

Telefon, mail

Datum: [DD/MM/GGGG]

 

[Ime poslodavca]

[Adresa poslodavca]

[Mail poslodavca]

 

Predmet:  Prijava za PR menadžera

 

Poštovani,

 

Ovim pismom želim da pokažem svoju motivaciju i da se prijavim za poziciju Menadžera za odnose sa javnošću u (IME kompanije). Vašu kompaniju vidim kao vodeću globalnu kompaniju, pionira u oblasti komunikacija I lidera u štampanim medijima.

 

Nedavno sam diplomirala na Univerzitetu (IME), u oblasti komunikacija, a posedujem I značajno iskustvo u finansijama, administraciji I medijima, te tako donosim energiju I posvećenost ciljevima koji su potrebni da se postigne misija inovativnih kompanija kao što je Vaša.

PR_menadzer

Trenutno radim kao PR menadžer u (IME kompanije). Veoma sam iskusna u gradjenju poslovnih kontakata sa partnerima I sposoban menadžer. Ove snage, u kombinaciji sa raznolikim radnim iskustvom u medijima I žurnalistici smatram da me čine dobrim kandidatom koji može da donese značajne koristi za Vašu firmu.

 

Veoma me raduje to što sam čula za ovu mogućnost da se pridružim Vašem timu, budući da ovu priliku vidim kao veoma značajan korak u mojoj karijeri. U prilogu Vam prosledjujem svoju radnu biografiju, kopije diploma I nekoliko pisma preporuke, kao što ste tražili u oglasu. Slobodno me možete kontatirati telefonom ili preko maila, ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije.

 

Zahvaljujem Vam na odvojenom vremenu za razmatranje moje prijave.

 

 

Srdačno,

 

Ime Prezime

 

POTPIS

Kako napisati motivaciono pismo, ako nemate radnog iskustva?

Bez obzira na to da li ste samo završili srednju školu, ili fakultet motivaciono pismo mora da ukaže na vaše veštine i znanja, iako nemate formalnog radnog iskustva. Stoga jedno dobro motivaciono pismo za one koji su na početku karijere mora da sadži sledeće formalne podatke:

 1. Vaše ime i kontakte na desnoj strani pisma u zaglavlju
 2. Ime i adresu poslodavca
 3. Datum pisanja/slanja pisma
 4. Predmet – referencu pozicije za koju šaljete prijavu
 5. Pozdrav poslodavcu (Poštovani/Poštovana)
 6. Uvodnu izjavu, u kojoj treba da se ukratko predstavite
 7. Telo pisma, tj. njegov glavni deo. U okviru ovog paragrafa morate podvući kvalitete i osobine koje su relevantne za poziciju. Treba da naglasite i koja su vam znanja, veštine, volonterska iskustva u uskoj vezi sa oglašenom pozicijom.
 8. Zaključni paragraf, gde treba da ukažete na svoja očekivanja od ove pozicije, i da zamolite za poziv na intervju za posao. Na kraju zaključka zahvalite poslodavcu na izdvojenom vremenu za razmatranje vaše prijave.

bez_Iskustva

Budući da ne posedujete formalno radno iskustvo, razmislite da navedete sledeće stvari u svoje motivaciono pismo, kako biste poboljšali kvalitet svoje aplikacije i uvećali šanse da Vas poslodavac pozove na intervju:

 1. Veštine rada u timu koje ste razvili kroz studentski aktivizam, volontiranje u omladinskim i studentskim organizacijama, kroz učešće u projektima. Pokušajte da prezentirate koja je vaša uloga bila u timu i kako ste doprineli reziltatima: npr. kako ste motivisali grupu, koja su bila vaša zaduženja, kako ste pristupali rešavanju konflikafa, i sve drugo što može biti značajno za oglašenu poziciju.
 2. Navedite da želite da učite i usvajate nova znanja i veštine u okviru profesije. Ovde bi bilo značajno da pružite neke dokaze iz vaših studentskih dana, npr. Kako ste se usavršavali kroz školske projekte, grupne zadatke, na koji način ste bili posvećeni radu, da li ste imali iskustva u istraživanju, koja ste sve znanja usvojili van školskog kurikuluma, kako ste mobilisali resurse itd.
 3. Šta je ono što čini Vas dobrim kandidatom za poziciju? Koji aspekti vaše ličnosti mogu da Vam doprinesu u radu na konkretnom radnom mestu? Zašto da poslodavac izabere baš vas?
 4. Neformalno obrazovanje, učešće u treninzima, kursevima na kojima ste mogli da unapredite znanja i veštine.
 5. Hobiji i interesovanja koji su relevantni za posao, ili pak nekako reflektuju Vašu podobnost za konkretnu poziciju. Npr. Vaš hobi je pisanje bloga, a prijavili ste za posao novinara. Pokušajte da kroz svoj pristup radu, primere koje ste napisali ukažete potencijalnom poslodavcu na svoje veštine i kvalitete.
 6. Koja je vaša veza sa poslodavcem? Npr. Možda ste u toku školovanja radili seminarski rad, ili studiju slučaja o poslodavcu. Ili, možda redovno koristite njihove proizvode, ili usluge? Ili, možda znate puno o kompaniji zato što su lider u grani?
 7. Gde vidite sebe u narednom period i koji su vaši karijerni ciljevi? Kako će Vam rad na oglašenoj poziciji pomoći da postignete te ciljeve?

Dok pišete motivaciono pismo, imajte u vidu da ono mora da demonstrira sve vaše kvalitete i karakteristike koje su značajne za oglašenu poziciju. To što nemate iskustva u formalnom radnom okruženju, ne znači da nemate šta da ponudite poslodavcu. Sve vreme imajte u vidu da pismo mora biti jasno da bi zadržalo pažnju čitaoca, tako da izbegavajte previše dugačke i komplikovane rečenice.

Preuzeto sa: Motivationalletter.com

Testiranje za posao u državnoj upravi

Pronašli smo za Vas excel test za rad u državnoj upravi. U nastavku je primer testa koji je pripremila Služba za upravljanje kadrovima

 

1. Otvoriti Excel datoteku, precrtati tablicu i grafikon, kako mislite da je najcelishodnije. Imenovati dokument (ImePrezime.xls). Imenovati Sheet, tako što će u donjem lijevom kutu pisati Zadatak. Dokument treba biti u Times New Roman 10, veličinu.
2. Upisati ukupni broj učenika, te učenica na kraju svakog reda, a postotne iznose na kraju svake kolene ne dirati.
3. Napraviti grafikon kji ce pretstavljati broj učenica odnosno učenika po godinama.
4. Unijeti zaglavlje (Header) Vaše ime i prezime, dok u Footer-u numerirati stranice, tako što će biti Str. 1.
5. Sačuvati dokument (Save) na radnoj površini (Desktop) i štampati (Print) u crno-bijelom formatu.

 

MOTIVACIONO PISMO Primer – MLADJI SARADNIK PRI FINANSIJSKOJ ANALIZI

slika asistentkinje

Peca Petrović
Menadžer za kadrovska pitanja
Jutarnja Banka, a.d.
Glavaška, 555
11.000 – Beograd
Sanja Petrović
Ruska, 444
11.000 – Beograd
sanjasanja@fssdf.com
063 UNETI BROJ

15.02.2013.
Poštovani G-dine Petroviću,

Primetila sam vaš oglas sa poziciju juniorskog saradnika pri finansijskom analizi. Kao diplomac fakulteta za Biznis Administraciju u Beogradu, sa posebnom naglašenim interesom za informacione sisteme i njihov menadžment, verujem da moje kvalifikacije zadovoljavaju vaše uslove.

Tokom svog dosadašnjeg rada i studiranja uvek sam preuzimala inicijativu. Dobro razumem odgovornost, imam izraženu radnu etiku, i uvek dajem svoj maksimum u svakoj situaciji. Za vreme četiri godine koliko je trajala moja karijera rada i prakse, entizijastično sam birala izazovne projekte, davajući snažan doprinos timu. Neki od primera uključuju:
• Razvoj migracije podataka iz Access baze u Excell organizovane za firmu.
• Uspešno učenje i prodaja servisa za čuvanje podataka klijentima (inače zaduženje višeg menadžmenta)
• Planiranje i implementacija relokacije velike količine podataka za firmu.
• Uspešna karijera profesora na zameni u državnoj ekonomskoj školi.
Moje tehničko i biznis iskustvo je balansirano kursevima iz knjigovodstva i menadžmenta, što mi omogućava da razumem biznis i tehnologije kao i veštine koje mi daju uvid u širu sliku a ne samo očiglednost situacije. Imam izražen interes za biranje i prevazilaženje ozbiljnih izazova, radim vredno i motivisana sam da napravim promenu u organizaciji u kojoj radim.
Volela bih da se upoznamo i prodiskutujemo načine na koje bih mogla da doprinesem mojoj energiji i iskustvom Vašoj Banci. Možete me kontaktirati putem e-mail-a ili preko mobilnog telefona. Unapred sam zahvalna na razmatranju moje aplikacije.

Svoju radnu biografiju Vam prosleđujem zajedno sa ovim pismom, u Attachment-u.
Srdačan pozdrav,
Sanja Petrović
[potpis]

Primer motivacionog pisma za fizioterapeura

Milica Jovanović

Despota Stefana, 111/35

11.000 – Beograd

Tel. 063/

e-mail: ime@hfkjshflk.com

Specijalna bolnica Dobro Zdravlje

Tošin Bunar, 2568

11.000 – Zemun, Beograd

 

14.02.2013.

 

Poštovana/i,

 

Pišem Vam povodom oglasa za radnu poziciju Fizioterapeut – Maser, objavljenog 11.02.2013. na sajtu www.sljaka.com. Smatram da sam idealan kandidat za to radno mesto, jer posedujem izuzetne kvalifikacije i sposobnosti, koje su navedene u oglasu, pa Vam stoga prosleđujem moju radnu biografiju u prilogu.

 

Završila sam srednju medicinsku školu u Beogradu, svom rodnom gradu. Nakon završetka srednje škole, nastavila sam školovanje i diplomirala na Višoj medicinskoj školi u Novom Sadu, sa prosekom 9.00. U okviru studijskog programa obavila sam obavezne vežbe i studijsku praksu na poliklinici za ortopedske bolesti u Novom Sadu, gde sam stekla i pripravnički staž. Nakon završetka staža, dalje sam se usavršavala u Welness Centry Flore u Beogradu, gde sam se upoznala sa novim pristupima i metodologijom fizioterapije, kao što su elektro i hidroterapija. U ovom centru sam provela dve godine.

 

Vaš konkurs me je izuzetno zainteresovao, jer želim da napredujem i da se usavršavam. Smatram da Vaša Bolnica je pravo mesto za moje profesionalno ostvarenje, ali i da ću biti savršeni dodatak Vašem timu stručnjaka i profesionalaca.

 

Željno očekujem Vaš poziv na intervju.

 

Srdačan pozdrav,

 

Milica Jovanović

Primer motivacionog pisma za magacionera

G-din. Marko Gavrović

Generalni direktor

Magacin „Prva Limenka“

Dobanovački put, 1122

11.000 Surčin – Beograd

 

 

Dragan Jovanović

Pančevačka, 1112

11,000 BEOGRAD

Tel. 063/BROJ TELEFONA

 

 

 

 

Poštovani Gospodine Gavroviću,

 

Pišem Vam u vezi oglasa, objavljenog 01.01.2013. u dnevnim novinama „Dnevne Vesti Danas“, u kome tražite magacionera sa/ili bez radnog iskustva. Prvo da Vam se predstavim, ja sam Dragan Jovanović, iskusni magacioner, trenutno bez posla, a tražim angažovanje u oblasti logistike, konkretno magacioner ili poslovi vezani za utovar/istovar rebe i njeno skladištenje. Posvećen sam i odan radnik, što mogu da dokazem preko svog dosadašnjeg radnog iskustva. Želim da istaknem da uvek vodim računa o robi, kao da je moje vlasništvo.

 

Uvek čvrsto stojim na svojim nogama, obajvljajući više poslova u isto vreme, a osobe iz mog najbližeg okruženja svedoče da sam pouzdana i lojana osoba. Posedujem vozačku dozvolu B, C, D i E kategorije i nisam imao ni jedan saobraćajni prekršaj tokom mog desetgodišnjeg vozačkog staža.

 

Pišem Vam ovo pismo, sa željom sa dogovorimo sastanak, da bi ste se lično uverili u moje kvalifikacije i veštine, jer sam spreman da prihvatim radnu poziciju Magacionera u Vašoj kompaniji što pre moguće.

 

Ukoliko me smatrate dobrim kandidatom za ovu poziciju, slobodno me kontaktirajte putem mog telefona 063/BROJ TELEFONA, gde Vam stojim na raspolaganju u bilo koje doba dana.

 

Srdačan pozdrav,

 

Dragan Jovanović

(POTPIS)